Baza artykułów

Przedawnienie kredytu, pożyczki

Przedawnienie kredytu, pożyczki – czy niespłacony dług ulega przedawnieniu?

Przedawnienie kredyt dla wielu osób może jawić się jako szansa na uniknięcie konieczności spłaty zobowiązania. I choć w świetle przepisów prawnych, rzeczywiście istnieje możliwość przedawniania zobowiązań, do sytuacji tych nie dochodzi tak często, jak mogłoby się wydawać. A jeśli już, to sam dłużnik nie odnotowuje dzięki temu samych zysków. Wręcz przeciwnie przez wiele kolejnych lat nie będzie mógł zaciągać większego kredytu, a sam proces przedawnienia będzie ciągnął się latami.

Co w takim razie warto wiedzieć o przedawnieniu? Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu po określonym czasie w przypadku każdego kredytu?

Czym jest przedawnienie kredytu?

Bank, w którym zaciągamy kredyt, ma ustawowo określony czas, w którym może dochodzić spłaty zadłużenia przed sądem. Co najważniejsze czas ten nie jest określany przez bank, a przez instytucję przedawnienia roszczeń. W praktyce oznacza to, że termin przedawnienia będzie różny dla różnych form zadłużenia. W przypadku kredytu bankowego, pożyczki w firmie pozabankowej czy karty kredytowej termin przedawnienia wynosi 3 lata. Z kolei umowa pożyczki prywatnej przewiduje aż 6 lat. W rzeczywistości okresy te mogą znacząco się wydłużyć. Jak to możliwe?

Przedawnienia pożyczki – kiedy przedawnienie biegnie od początku?

Termin przedawnienia kredytu rozpoczyna się od momentu, w którym np. kredytobiorca nie uregulował raty bądź całego długu. Rzadko kiedy zdarza się jednak, że już po 3 latach mamy do czynienia z przedawnieniem. Termin ten może zostać przerwany w określonych sytuacjach i biec ponownie bez uwzględnienia czasu, który upłynął wcześniej. Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

  • czynności podejmowane przed sądem lub innym organem, które mają na celu dochodzenie, ustalenie, zaspokojenie bądź zabezpieczenie roszczeń,
  • uznanie roszczenia przez kredytobiorcę – dłużnika (m.in. jednorazowa wpłata z tytułu spłaty pożyczki, złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności),
  • rozpoczęcie mediacji.

Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu?

Choć każdy rodzaj kredytu może ulec przedawnieniu, w niektórych przypadkach dłużnicy poniosą mocno obciążające ich konsekwencje. W przypadku zalegania w spłacie rat kredytu hipotecznego bank może rozpocząć licytacje nieruchomości, co pozwoli odzyskać dług. Przedawnieniu w przypadku kredytu hipotecznego ulegają więc same odsetki.

Choć na pytanie: czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu, można odpowiedzieć twierdząco, w rzeczywistości bank rzadko kiedy rezygnuje z dochodzenia spłaty zobowiązania. Wiele z czynności takich jak mediacja czy próba zawarcia umowy przerywają bieg terminu przedawnienia, co daje większe możliwości działania bankom.

Przedawnienie kredytu a wpisy w bazach BIK i BIG

Mimo przedawnienia kredytu dłużnicy nie znikają z baz BIK oraz BIG. W przypadku BIK dłużnicy zalegający w płatności powyżej 60 dni trafiają na listę na 5 lat, a po tym okresie zostają przeniesieni do bazy danych statystycznych, skąd nie znikają przez kolejne 12 lat. Z kolei w przypadku BIG dane klienta są przetwarzane nawet przez 6 lat.