Baza artykułów

Umowa na czas określony a możliwość uzyskania kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy to bardzo popularna forma pożyczania pieniędzy – zwłaszcza w przypadku stosunkowo niewielkich kwot, które najczęściej przeznaczane są na remont, wakacyjny wyjazd, zakup sprzętu RTV lub AGD czy niespodziewane wydatki. Oferty banków są coraz bardziej atrakcyjne i dostosowane do potrzeb klientów, a wszelkie formalności ograniczone do niezbędnego minimum. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz więcej Polaków korzysta z tej opcji. Jednak czy wszyscy mają takie same możliwości?

W tym przypadku liczy się nie tylko zdolność kredytowa (uzależniona od dochodów), ale także rodzaj umowy z pracodawcą np. na czas nieokreślony bądź czas określony. Nie ulega wątpliwości, iż banki najbardziej cenią tych klientów, którzy charakteryzują się pewną stabilizacją. Jednak – co warte podkreślenia – osoby posiadające umowy na czas określony także nie są bez szans. Jednak w takiej sytuacji musi być spełnionych co najmniej kilka warunków.

Przewaga osób posiadających umowy na czas nieokreślony

Nie ulega wątpliwości, iż najbardziej pożądanymi klientami banków są osoby posiadające umowy o pracę na czas nieokreślony. Taki pracownik charakteryzuje się mniejszym ryzykiem kredytowym i ma większą szansę na otrzymanie kredytu gotówkowego. Dlaczego? Otóż umowa na czas nieokreślony nie precyzuje długości zatrudnienia i momentu ewentualnego rozwiązania współpracy.

W praktyce oznacza to, iż zwolnienie takiego pracownika jest znacznie trudniejsze, a jego okres wypowiedzenia jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę czasową. Dla banku osoba zatrudniona na czas nieokreślony (zwłaszcza z wysokimi dochodami) to klient, który najprawdopodobniej nie będzie miał problemu ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Nie dziwi zatem fakt, iż banki wolą właśnie takie umowy.

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Analizując możliwości uzyskania kredytu gotówkowego, należy podkreślić jedną rzecz – umowa na czas określony wcale nie przekreśla szans na zaciągnięcie zobowiązania. Warto jednak warto pamiętać, iż w takim przypadku zazwyczaj należy spełnić kilka warunków, które są uzależnione od regulaminu konkretnego banku. Pierwszy z nich to przepracowany okres na konkretnej umowie, który musi wynosić co najmniej kilka miesięcy (zazwyczaj od trzech do sześciu, a w jednostkowych przypadkach – zaledwie jeden).

Nie bez znaczenia jest także fakt, czy dana umowa terminowa jest już kolejną z tym samym zakładem pracy. Jednak znacznie ważniejszą kwestią jest okres, na jaki dana umowa została zawarta. Dlaczego jest to tak istotne? Otóż bank udziela kredytu, w którym ostatnia rata do spłaty przypada na ostatni bądź przedostatni miesiąc umowy. Przykładem niech będzie klient posiadający umowę na czas określony wynoszący dwa lata. Jeżeli bank wymaga sześciomiesięcznego stażu pracy na danej umowie, to udzieli temu klientowi kredytu gotówkowego z maksymalnie osiemnastomiesięcznym okresem spłaty.

Uzyskanie kredytu na dłuższy okres czasu jest niemal niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dostarczenie do banku pisemnej promesy (czyli tak zwanego przyobiecania) od pracodawcy o możliwości przedłużenia bieżącej umowy. W takim przypadku bank może potraktować aktualną umowę jako umowę ważną do daty wymienionej w promesie. Takie pismo znacznie zwiększa szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego na dłuższy okres.

Kredyt gotówkowy to popularny produkt finansowy, z którego korzysta coraz większa liczba Polaków. Największą szansę na jego uzyskanie mają osoby zatrudnione na czas nieokreślony. Jednak umowa terminowa także nie przekreśla szans na jego zdobycie – zwłaszcza w sytuacji, gdy ma to być kredyt krótkoterminowy, a potencjalny klient charakteryzuje się pozytywną historią kredytową.